Όροι Εισιτηρίων

 • Η αγορά του εισιτηρίου εξασφαλίζει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισόδου στο φεστιβάλ μόνο για την ημέρα που αναγράφεται στο εισιτήριο και υπό την προϋπόθεση της αποδοχής και τήρησης των όρων που ακολουθούν. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής των γενικών όρων ασφαλείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων (που θα ισχύουν κατά το τριήμερο της διοργάνωσης) δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στον χώρο και δεν θα του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 • Η αγορά και κατοχή του εισιτηρίου συνίσταται και στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφαλείας, όπως αυτοί έχουν θεσπιστεί από τους διοργανωτές και τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την παραμονή του στον χώρο της διοργάνωσης. 
 • Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης. 
 • Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο του φεστιβάλ ατόμων υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών ακόμη και αν είναι κάτοχοι εισιτηρίου. 
 • Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά και κατοχή γυάλινων φιαλών, μεταλλικών κουτιών αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων. Το προσωπικό ασφαλείας έχει το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από τον χώρο. 
 • Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας απαγορεύεται ρητά η κατοχή, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εν γένει. 
 • Επιτρέπεται η κατοχή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, και οποιουδήποτε άλλου μέσου εγγραφής εικόνας και ήχου) αποκλειστικά για ερασιτεχνική χρήση και όχι για επαγγελματικό σκοπό. Απαραίτητη η αναφορά στην οποιαδήποτε ανάρτηση του «The Comic Con».
 • Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στο χώρο με σκοπό να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των διοργανωτών, και να μην διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.
 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για κλοπές, ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του κοινού.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας και χώρου, ειδοποιώντας το κοινό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ήδη υπάρχοντα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και τον χώρο.
 • Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Σε περίπτωση ματαίωσης του φεστιβάλ, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός εύλογου χρόνου μετά από σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και στην ιστοσελίδα της www.thecomiccon.gr.
 • Μέρη του «The Comic Con 8» θα μαγνητοσκοπούνται και θα βιντεοσκοπούνται. Τα μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δεν θα έχουν καμία απαίτηση.
 • Οι παρόντες όροι συναποτελούν τη συμφωνία του επισκέπτη με τους διοργανωτές.
 • Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]